هندیکپ دوبل آسیایی

در این مقاله با انواع تاکتیک های بازی های آنلاین آشنا خواهید شد

امتیاز 4.5 /5 از 171 رای

هندیکپ دوبل آسیایی

در شرط بندی ورزشی گزینه های متعددی برای شرط بندی وجود دارد که با توجه به این که به چه اندازه این گزینه ها دارای دقت بالای باشند، ضرایب آن افزایش می یابد مثلا اگر شما فقط بگویید کدام تیم برنده است یک ضریب پایین تری نسبت به زمانی که شما نتیجه را به صورت دقیق پیش بینی می کنید دارد. شما می توانید با توجه با مطالعات خود و ریسک که دارید یک گزینه را برای شرط بندی انتخاب نمائید. یکی از گزینه های شرط بندی که دارای طرفداران زیادی است و برای بازی های مورد استفاده قرا می گیرد که دو تیم دارای دو سطح متفاوت هستند، هندیکپ است. هندیکپ دارای سه نوع مختلف است که عبارتند از: هندیکپ آسیایی، هندیکپ اروپایی و هندیکپ دوبل آسیایی.
ما در مقاله قبلی در مورد هندیکپ آسیایی وهندیکپ اروپایی توضیح دادیم. اما در این مقاله می خواهیم در مورد هندیکپ دوبل آسیایی توضیح بدهیم. هندیکپ دوبل آسیایی شبیه هندیکپ آسیایی دارای اعداد اعشاری است با این تفاوت که در این هندیکپ از حد بالا و پایین استفاده می شود. که این عدد ها به صورت 0.25، 0.75، 1.25، 1.75، 2.25، 2.75، 3.25، 3.75 و...است. و حد های هندیکپ دوبل آسیایی به صورت زیر است:
 • 0.25 : حد بالا 0.5 و حد پایین 0
 • 0.75: حد بالا 1 و حد پایین 0.25
 • 1.25 : حد بالا 1.5  و حد پایین 1
و این روند برای همه حالت ها وجو دارد و فقط کافی است شما از هر عدد 0.25 را برای حد پایین کسر و برای حد بالا اضافه کنید. و با توجه به این دو حد شرط بندی شما به دو قسمت تقسیم می شود و ممکن است در حد پایین شما برنده شوید و در حد بالا بازنده باشید و یا در حد پایین برنده شوید و در حد بالا پول شما عودت داده شود.
برای درک بهتر گزینه های هندیکپ دوبل آسیایی  آن را  با یک مثال توضیح می دهیم . دو تیم  ایران و سوریه که دارای دو سطح مختلف هستند را در نظر بگیرید و فرض کنید نتیجه بازی 2 بر 0 به نفع ایران باشد.

هندیکپ دوبل آسیایی


آموزش هندیکپ دوبل آسیایی

 هندیکپ دوبل آسیایی مثبت ایران

 • ایران (+0.25) : حد بالای عدد 0.25، 0.5 است و با اضافه کردن این عدد به تعداد گل های ایران باز هم ایران برنده است پس شما نیم شرط بالا را برنده شده اید. حد پایین برابر 0 است که اگر آن را به تعداد گل های ایران بیافزایم باز هم ایران برنده است پس شما در این شرط بندی هر دو حد را برنده شده اید.
 • ایران (+0.75) : حد بالای عدد 0.5، 1 است و با اضافه کردن این عدد به تعداد گل های ایران باز هم ایران برنده است پس شما نیم شرط بالا را برنده شده اید. حد پایین برابر 0.5 است که اگر آن را به تعداد گل های ایران بیافزایم باز هم ایران برنده است پس شما در این شرط بندی هر دو حد را برنده شده اید.
و این روند برای تمام هندیکپ های دوبل آسیاییادامه می یابد و شما هر کدام از گزینه ها هندیکپ  مثبت ایران را انتخاب کرده باشید برنده هر دو نیم شرط هستید.

هندیکپ دوبل آسیایی منفی ایران

 • ایران (-0.25) : حد بالا 0.25، 0.5 است که اگر این عدد را از تعداد گل های ایران کم کنیم باز هم ایران در برابر سوریه برنده است در نتیجه در نیمه شرط بالا برنده شدید. و حد پایین آن برابر 0 است که با کسر کردن این عدد باز هم ایران برنده است در نتیجه در نیم شرط پایین هم باز شما برنده هستید. پس در دو نیمه شرط برنده هستید.
 • ایران (-0.75) : حد بالا 0.75، 1 است که اگر این عدد را از تعداد گل های ایران کم کنیم ، باز هم ایران در برابر سوریه برنده است در نتیجه در نیمه شرط بالا برنده شدید. و حد پایین آن برابر 0.5 است که با کسر کردن این عدد باز هم ایران برنده است در نتیجه در نیم شرط پایین هم باز شما برنده هستید. پس در دو نیمه شرط برنده هستید.
 • ایران (-1.25) : حد بالا 1.25، 1.5 است که اگر این عدد را از تعداد گل های ایران کم کنیم باز هم ایران در برابر سوریه برنده است در نتیجه در نیمه شرط بالا برنده شدید. و حد پایین آن برابر 1 است که با کسر کردن این عدد باز هم ایران برنده است در نتیجه در نیم شرط پایین هم باز شما برنده هستید. پس در دو نیمه شرط برنده هستید.
 • ایران (-1.75) : حد بالا 1.75، 2 است که اگر این عدد را از تعداد گل های ایران کم کنیم نتیجه بازی ایران در برابر سوریه مساوی می شود در نتیجه نیم شرط حد بالا برگشت می خورد. و حد پایین آن برابر 1.5  است که با کسر کردن این عدد باز هم ایران برنده است در نتیجه در نیم شرط پایین هم باز شما برنده هستید.
 • ایران (-2.25) : حد بالا 2.25، 2.5 است که اگر این عدد را از تعداد گل های ایران کم کنیم ب ایران در برابر سوریه بازنده است در نتیجه در نیمه شرط بالا بازنده شدید و پول خود را از دست می دهید. و حد پایین آن برابر 2 است که با کسر کردن این عدد نتیجه بازی مساوی می شود در نتیجه پول شما برگشت می خورد.
 • ایران (-2.75) : حد بالا2.75، 3 است که اگر این عدد را از تعداد گل های ایران کم کنیم ب ایران در برابر سوریه بازنده است در نتیجه در نیمه شرط بالا شما شکست می خورید و پول خود را از دست می دهید. و حد پایین آن برابر2.5 است که با کسر کردن این عدد ایران بازنده استدر نتیجه در نیم شرط پایین هم شما بازنده هستید. پس در دو نیمه شرط بازنده هستید.
و این روند برای تمام هندیکپ منفی ایران ادامه می یابد.

هندیکپ دوبل آسیایی سوریه

شما برای کشور سوریه هم می توانید همین کار بکنید در هندیکپ منفی شما هر گزینه ی را انتخاب کرده باشید بازنده هستید اما در هندیکپ دوبل آسیایی در (+1.75) در نیمه شرط  بالا پول برگشت می خورد  و در (+2.25) در نیمه شرط بالا برنده و در نیمه شرط پایین پول شما برگشت می خورد و در گزینه های مثبت بعد از این شما  در دو نیمه برنده هستید.
 
 
 
 
 

شرط بندی و پیش بینی در کازینوی آنلاین با بیش از 1000 بازی آنلاین همراه باشید