هندیکپ اروپایی

در این مقاله با انواع تاکتیک های بازی های آنلاین آشنا خواهید شد

امتیاز 4.5 /5 از 171 رای

هندیکپ اروپایی

در شرط بندی ورزشی یک گزینه بریا شرط بندی به عنوان هندیکپ وجود دارد که دارای ضرایب بالایی در شرط بندی است و شما می توانید در بازی های که سطح تیم ها با یکدیگر اختلاف دارد از این شرط بندی استفاده کنید. این گزینه خود دارای سه نوع مختلف است که این سه نوع عبارتند از:
 • هندیکپ آسیایی
 • هندیکپ دوبل آسیایی
 • هندیکپ اروپایی
که ما در دو مقاله پیشین  هندیکپ آسیایی و دوبل آسیایی را توضیح داده ایم و در این مقاله قصد داریم هندیکپ اروپایی را برای شما توضیح دهیم. در هندیکپ اروپایی از اعداد اعشاری استفاده نمی شود و تمام اعداد رند هستند و برخلاف هندیکپ آسیایی هیچ گزینه ای برای عودت پول وجود ندارد و در هر صورت پول شما در این شرط بندی برگشت نمی خورد.
در هندیکپ اروپایی بر خلاف هندیکپ آسیایی ما دارای سه آپشن برد میزبان، مساوی، برد مهمان را داریم و در آن از مقادیر مثبت و منفی استفاده نمی شود.
 
شما می توانید برای آموزش هندیکپ آسیایی اینجا را مطالعه کنید.
	 

هندیکپ اروپایی


آموزش هندیکپ اروپایی

 برای فهم بهتر هندیکپ اروپایی آن را یک مثال برای شما توضیح می دهیم و زمانی که این توضیحات را ارئه می دهیم برای شما گزینه های متفاوت پیش بینی به روش هندیکپ اروپایی را به صورت کامل و ساده توضیح می دهیم. شما فرض کنید نتیجه مسابقه اسپانیا و سوئیس 3 بر 1 با برد اسپانیا همراه باشد. حال آپشن ها مثبت و منفی هندیکپ اروپایی برای هر یک از کشور های اسپانیا و سوئیس به شرح زیر است:

هندیکپ اروپایی مثبت  برد اسپانیا

 • برد اسپانیا (+1) : با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 اسپانیا در برابر سوئیس اگر یک گل به گل های اسپانیا اضافه کنیم، اسپانیا برنده است پس ما با توجه به این نتیجه برنده این شرط بندی هستیم.
 • برد اسپانیا (+2) : با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 اسپانیا در برابر سوئیس اگر دو گل به گل های اسپانیا اضافه کنیم، بازهم اسپانیا برنده است پس ما با توجه به این نتیجه برنده این شرط بندی هستیم.
و...
این روند در هندیکپ اروپایی برای همه گزینه های مثبت برد اسپانیا برقرار است و شما هر گزینه مثبت با برد اسپانیا را انتخاب کرده باشید بازهم در این شرط بندی برنده هستید.

هندیکپ اروپایی مثبت  مساوی اسپانیا

 • مساوی اسپانیا (+1): با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 اسپانیا، اگر یک گل به گل های اسپانیا اضافه کنید باز هم اسپانیا با سوئیس مساوی نمی شود پس شما در شرط بندی باختید.
 • مساوی اسپانیا (+2): با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 اسپانیا، اگر دو گل به گل های اسپانیا اضافه کنید باز هم اسپانیا با سوئیس مساوی نمی شود پس شما در شرط بندی باختید.
و....
شما هر گزینه مثبت مساوی برای اسپانیا در نظر بگیریید با توجه به نتیجه بازی بازنده هندیکپ اروپایی هستید.

هندیکپ اروپایی مثبت باخت اسپانیا

 • باخت اسپانیا (+1) : اگر یک گل به گل های اسپانیا اضافه کنیم نتیجه بازی 4 بر 1 می شود که باز هم اسپانیا برنده است پس شما در این شرط بندی باختید.
 • باخت اسپانیا (+2) : اگر دو گل به گل های اسپانیا اضافه کنیم نتیجه بازی 5 بر 1 می شود که باز هم اسپانیا برنده است پس شما در این شرط بندی باختید.
و...
باخت اسپانیا را با هر عدد مثبتی اگر انتخاب کرده باشید در هر صورت بازنده شرط بندی هستید چون با جمع هر عددی با گل های اسپانیا در هر صورت اسپانیا برنده می شود و احتمال باخت آن وجود ندارد.

هندیکپ اروپایی مثبت برد سوئیس

 • برد سوئیس (+1) : با توجه با باخت سوئیس در برابر اسپانیا با نتیجه 3 بر 1، اگر یک گل به گل های سوئیس اضافه شود باز هم سوئیس بازنده است، پس شما شرط را باختید.
 • برد سوئیس (+2) : با توجه با باخت سوئیس در برابر اسپانیا با نتیجه 3 بر 1، اگر دو گل به گل های سوئیس اضافه شود نتیجه بازی مساوی می شود و پیش بینی شما نادرست بوده است.
 • برد سوئیس (+3) : با توجه با باخت سوئیس در برابر اسپانیا با نتیجه 3 بر 1، اگر سه گل به گل های سوئیس اضافه شود سوئیس برنده می شود در نتیجه شما برنده شده اید و با توجه به ضریب جایزه خود را دریافت می کنید.
و..
در مورد همه اعداد بالاتر از 2 شما در هندیکپ اروپایی برنده می شوید و با توجه به ضریب جایزه دریافت می کنید.

هندیکپ اروپایی


هندیکپ اروپایی مثبت مساوی سوئیس

 • مساوی سوئیس (+1): با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی باخت 3 بر 1 سوئیس، اگر به گل های سوئیس یک گل اضافه شود باز هم سوئیس بازنده است، پس پیش بینی شما غلط است.
 • مساوی سوئیس (+2): با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی باخت 3 بر 1 سوئیس، اگر به گل های سوئیس دو گل اضافه شود نتیجه بازی مساوی می شود و شما برنده شرط بندی می شوید.
 • مساوی سوئیس (+3): با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی باخت 3 بر 1 سوئیس، اگر به گل های سوئیس سه گل اضافه شود سوئیس برنده بازی است، پس پیش بینی شما غلط است.
و...
در هندیکپ اروپایی مساوی فقط یک گزینه می تواند صحیح باشد در حالی که در حالت برد و باخت هندیکپ اروپایی امکان دارد چند گزینه درست باشد.

هندیکپ اروپایی مثبت باخت سوئیس

 • باخت سوئیس (+1) : با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 اسپانیا، اگر 1 گل به گل های سوئیس اضافه شود، سوئیس بازنده بازی است پس انتخاب شما درست است.
 • باخت سوئیس (+2) : با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 اسپانیا، اگر 2 گل به گل های سوئیس اضافه شود، نتیجه بازی مساوی می شود در نتیجه انتخاب شما غلط است و شرط را شما از دست داده اید.
 • باخت سوئیس (+3) : با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 اسپانیا، اگر 3 گل به گل های سوئیس اضافه شود، سوئیس برنده بازی می شود در نتیجه  انتخاب شما غلط  است.
و...

هندیکپ اروپایی منفی

هندیکپ اروپایی منفی همانند هندیکپ ممثبت است و فقط کافی است که شما تعداد گل ها را از تیم مورد انتخاب خود کسر کنید با توجه به پیش بینی شما که برد، باخت و مساوی است اگر همان نتیجه بدست آمد شما شرط بندی را برده اید. شما می توانید با عضویت در سایت تاک تیک از ضرایب بالای این سایت شرط بندی معتبر برای هندیکپ اروپایی استفاده کنید و جوایز خود را در کمترین زمان ممکن دریافت کنید.

شرط بندی و پیش بینی در کازینوی آنلاین با بیش از 1000 بازی آنلاین همراه باشید