پیش بینی زنجیره ای چگونه است؟

در این مقاله با انواع تاکتیک های بازی های آنلاین آشنا خواهید شد

امتیاز 4.5 /5 از 171 رای

 

شرط بندی زنجیره ای

برای پیش بینی مسابقات ورزشی روش های متفاوتی وجود دارد. که با توجه به آپشن های که هر کدام از این روش ها دارد، اشخاص تصمیم می گیرند یکی از این روش ها را برای پیش بینی مسابات ورزشی انتخاب کنند. این روش ها عبارتند از:
 • پیش بینی تکی
 • پیش بینی میکس
 • پیش بینی سیستمی
 • پیش بینی زنجیره ای
ما در هریک از مقالات یکی از این روش ها رو توضیح می دهیم و شما عزیزان می توانید با مطالعه این مقالات و مقایسه این روش ها با یکدیگر یک روش را برای پیش بینی و شرط بندی ورزشی انتخاب کنید. ما در این مقاله رو پیش بینی زنجیره ای را به طور کامل برای شما عزیزان توضیح می دهیم
برای مطالعه آموزش پیش بینی زنده اینجا کلیک کنید.

شرط بندی زنجیره ای چیست؟


 شرط بندی زنجیره ای
شاید برای شما زیاد اتفاق افتاد باشد که یک پیشبینی میکس از چند تیم را در یک سایت شرط بندی انتخاب کرده و بر روی آن شرط بندیکرده باشید ولی بخاطر یک تیم که نتیجه آن را اشتباه پیش بینی کرده بودید کل شرطشما بازنده بود و تمام پول خود را از دست داده اید. یک راه حل وجود دارد برای اینمشکل و آن هم پیش بینی زنجیره ای است که سایت های معتبر شرط یندی این روش را برایعلاقمندان شرط بندی ورزشی قرار داده اند.
پیش بینی زنجیره ای به این صورت است که شما چندتیم را برای پیش بینی ورزشی انتخاب می کنید و سپس مبلغی را برای شرط بندی انتخابکنید، تا اینجا که مانند شرط بندی میکس است. از اینجا نحوه شرط بندی تغییر می کند.پیش بینی زنجیره ای به ترکیبی  از شرط بندیهای تکی به شکل مستقل از یکدیگر گفته می شود. یعنی اگر پیش بینی اول شما درستباشد، مبلغ شرط بندی شما در ضریب آن ضربمی شود و سود شما در یک صندوق ذخیره زنجیرهای گذاشته می شود. حالا اگر شرط بندی دوم تا هر تعداد که انتخاب کرده اید درستباشد همین روند ادامه پیدا می کند. ولی اگر شرط بندی اول غلط باشد کل مبلغ را میبازید، ولی اگر اولی درست و دومی غلط باشد مبلغ باخت شما به اندازه میزان شرط بندیاست که از حساب ذخیره زنجیره ای برداشت می شود تا زمانی که در این حساب پولی باشدزنجیره شما ادامه می یابد هر گاه این صندوق خالی شود زنجیره شرط بندی قطع می شود.در حالت کلی باید حتما پیش بینی اول شما درست باشد تا این زنجیره قطع نشود.
بهتر است این موضوع را با یک مثال توضیح دهیم تابهتر متوجه شوید. برای مثال شما پنج تیم را برای پیش بینی زنجیره ای انتخاب کردهاید. میزان شرط بندی شما 200000 تومان است و ضرایب هر کدام از بازی ها به شرح زیراست:
 • بازی اول ضریب 2
 • بازی دوم ضریب 1.6
 • بازی سوم ضریب 3
 • بازی چهارم ضریب 2.3
 • بازی پنجم ضریب 2.5
حال اگر پیش بینی اول شما صحیح باشد مبلغ شرطبندی شما در 2 ضرب می شود و برابر400000 می شود. مبلغ شرط بندی از این عدد کسر ومابقی در حساب ذخیره زنجیره ای قرار می گیرد. اگر شرط بندم دوم هم صحیح باشد همینروند طی می شود و مجموع حساب ذخیره زنجیر های شما برابر با 320000 می شود حال اگرشرط بندی سوم شما غلط باشد به میزان مبلغ شرط بندی یعنی دویست هزار از حساب زنجیرهای شما کسر و باقی مانده آن 120000 می شود. حال شرط بندی چهارم صحیح باشد مبلغحساب زنجیره ای برابر با 380000 می شود. برای بازی پنجم اگر پیش بینی شما غلط باشد، چون پایان زنجیره است پولی کسر نمیشود و کل مبلغی که برنده می شوید برابر با 380000 می باشد.
حال به این شرط بندی به این شکل نگاه کنید کهاگر پیش بینی  دوم و سوم شما غلط باشد. شرطبندی شما کامل بسته می شود و شما بازنده بازی می شوید.
برای مطالعه آموزش بازی چهار برگ اینجا کلیک کنید.

چند نکته مهم در پیش بینی زنجیره ای

 • برای شروع زنجیره باید حتما پیش بینی اول شما صحیح باشد.
 • اگر شرطی را ببازید، از حساب زنجیره به اندازه مبلغ شرط بندی کسر می شود.
 • اگر مبلغ موجود در حساب زنجیره ای صفر شود، زنجیره شما قطع می شود و کل شرط بندی تان را از دست می دهید.
 • اگر برنده شوید مبلغ برد شما برابر به تعداد شرط های تکی برنده شده و ضریب آن ها بستگی دارد.

شرط بندی و پیش بینی در کازینوی آنلاین با بیش از 1000 بازی آنلاین همراه باشید